base.html.twig
Book now

Careers

Welcome to our "Careers" web page at Svpetrvs hoteli d.d.!

At Svpetrvs hoteli d.d., we are committed to staying one step ahead and continuously improving ourselves. We firmly believe that our employees are our greatest assets, driving our success as we expand and grow. If you are an enthusiastic, passionate, daring, flexible, and motivated individual, we warmly welcome you to join our team.

Our mission is to guide and support our employees in reaching their highest potential and growing with us. We recognize that investing in continuous training and development is key to the prosperity of Svpetrvs hoteli d.d., i.e. the brand "Waterman Hotels & Resorts" by which we are known worldwide.

Why Choose Us?

- A Thriving International Hospitality Team: Joining us means becoming a part of a successful international hospitality team. You will have the opportunity to collaborate with talented professionals from diverse backgrounds, sharing their expertise and contributing to our collective success. Together, we strive to deliver exceptional experiences to our guests.
- Commitment to Growth and Development: We are dedicated to helping our employees grow both personally and professionally. Through our comprehensive training programs and development initiatives, we provide you with the tools and resources you need to enhance your skills, expand your knowledge, and advance your career within our organization.
- Exciting Challenges: Embrace new challenges and push the boundaries of your capabilities. As part of our team, you will have the chance to work on exciting projects and initiatives that keep you engaged and motivated. Your innovative ideas and fresh perspectives will be valued as we strive to elevate our services and redefine hospitality excellence.
- Supportive Work Environment: We believe in fostering a supportive and inclusive work environment where everyone's contributions are appreciated. We encourage collaboration, open communication, and teamwork, enabling you to build strong relationships with your colleagues and create lasting connections.

Join our Team:

If you are ready to embark on a rewarding career journey with a company that values its employees' growth and strives for excellence, we invite you to contact us today. Whether you are just starting your career or looking to take the next step, we have opportunities that will ignite your passion and allow you to thrive.

To explore career opportunities with us, please get in touch:

e-mail: jobs@watermanresorts.com
phone: +385 (0) 21 640-161

We look forward to hearing from you and welcoming you to our dynamic and vibrant team at Svpetrvs hoteli d.d.!


Dobrodošli na internetsku stranicu "Karijere" tvrtke Svpetrvs hoteli d.d.!

U tvrtki Svpetrvs hoteli d.d. želimo uvijek biti korak ispred i stalno se usavršavati. Čvrsto vjerujemo da su naši zaposlenici naša najveća vrijednost, pokretač našeg uspjeha dok se širimo i rastemo. Ako ste entuzijastična, strastvena, odvažna, fleksibilna i motivirana osoba, pozivamo Vas da se pridružite našem timu.

Naša misija je usmjeravati i podržavati naše zaposlenike u postizanju njihovih najvećih potencijala i rastu, zajedno s nama. Svjesni smo da je ulaganje u kontinuiranu obuku i razvoj ključno za prosperitet tvrtke Svpetrvs hoteli d.d., odnosno brenda "Waterman Hotels & Resorts" pod kojim smo poznati širom svijeta.

Zašto odabrati nas?

- Uspješan međunarodni ugostiteljski tim: pridružiti nam se znači postati dio uspješnog međunarodnog ugostiteljskog tima. Imat ćete priliku surađivati s talentiranim stručnjacima iz različitih sredina, dijeleći svoju stručnost i pridonoseći našem zajedničkom uspjehu. Zajedno nastojimo našim gostima pružiti iznimna iskustva.
- Predanost rastu i razvoju: Posvećeni smo pomaganju našim zaposlenicima da rastu i osobno i profesionalno. Kroz naše sveobuhvatne programe obuke i razvojne inicijative, pružamo Vam alate i resurse koji su Vam potrebni da unaprijedite svoje vještine, proširite svoje znanje i unaprijedite svoju karijeru unutar naše organizacije.
- Uzbudljivi izazovi: prihvatite nove izazove i pomaknite granice svojih mogućnosti. Kao dio našeg tima, imat ćete priliku raditi na uzbudljivim projektima i inicijativama koje vas drže angažiranima i motiviranima. Vaše inovativne ideje i svježe perspektive bit će cijenjene dok nastojimo unaprijediti naše usluge i redefinirati izvrsnost ugostiteljstva.
- Poticajno radno okruženje: Vjerujemo u njegovanje poticajnog i uključivog radnog okruženja u kojem se cijeni svačiji doprinos. Potičemo suradnju, otvorenu komunikaciju i timski rad, omogućujući Vam izgradnju čvrstih odnosa s kolegama i stvaranje trajnih veza.

Pridružite se našem timu:

Ako ste spremni krenuti na karijerno putovanje u tvrtki koja cijeni razvoj svojih zaposlenika i teži izvrsnosti, pozivamo vas da nas kontaktirate već danas. Bilo da tek započinjete svoju karijeru ili želite napraviti sljedeći korak, imamo mogućnosti koje će zapaliti vašu strast i omogućiti Vam da napredujete.

Kako biste s nama istražili prilike za karijeru, kontaktirajte nas:

e-mail: posao@watermanresorts.com
telefon: +385 (0) 21 640-161

Radujemo se Vašem javljanju i želimo Vam dobrodošlicu u dinamičan i energičan tim tvrtke Svpetrvs hoteli d.d.!